Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh prvič po pandemiji znova posloval zunaj sedeža

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes so sodelavci posloval v občini Slovenska Bistrica. Z ljudmi, ki so se prijavili na pogovor, se je pogovarjal o njihovih težavah pri uveljavljanju človekovih pravic v odnosu do države in njenih organov. Obiskal je tudi dom starejših občanov dr. Jožeta Potrča in se srečal z županom Slovenske Bistrice dr. Ivanom Žagarjem.

»S poslovanjem se želi institucija Varuha človekovih pravic približati ljudem čim bližje kraju, kjer živijo. Pomagamo jim pri uveljavljanju njihovih pravic v odnosu do državnih organov, organov lokalne skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Da bi bili občani čim bolje seznanjeni z možnostmi, ki jih imajo, ko se obrnejo na Varuha, smo pripravili tudi Varuhov kotiček v prostorih občine in na občinskih spletnih straneh,« je v izjavi ob koncu poslovanja poudaril varuh Peter Svetina.

Direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Iva Soršak je varuha seznanila z delovanjem institucije, ki jo vodi, z načrti za prihodnost in izzivi. S sodelavkami mu je predstavila tudi projekt Dom – Doma, ki ga Dom izvaja skupaj z Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica. S projektom so se približali starejšim, ki živijo doma in potrebujejo rehabilitacijo ali nujno oskrbo. Kot neke vrste podaljšana roka osebnih zdravnikov so razbremenili tudi domače, s paliativno oskrbo pa ljudem omogočili dostojanstven zaključek življenja.

»Projekt je odličen primer dobre prakse skupnostne skrbi. Nagovarja potrebe ljudi v tistem okolju, kjer živijo. Želim si, da bi se tovrstne dobre prakse širile po Sloveniji in da bi bilo  njihovo financiranje urejeno sistemsko,« je jasen varuh Svetina. »Koncept deinstitucionalizacije je treba zasledovati pospešeno, izogniti pa se je treba decentralizaciji institucij, saj gre pri tem zgolj za drobitev institucije na manjše enote,« je še opozoril.  

Z direktorico sta govorila tudi o razvoju na področju oskrbe stanovalcev z demenco in posledicah koronavirusne bolezni, o standardih in kadrovskih normativih, dotaknila pa sta se tudi zakona o dolgotrajni oskrbi.

Varuh Svetina je župana Slovenske Bistrice dr. Ivana Žagarja seznanil, da bo pod drobnogled s sodelavci vzel pet težav, s katerimi so se srečali občani občine Slovenska Bistrica in da se nobena pritožba ni nanašala na delo občinske uprave. Z županom sta govorila še o delovanju občine in načinih reševanja socialnih vprašanj občanov. Strinjala sta se, da v dobi digitalizacije ne smemo pozabiti na tiste ljudi, ki uporabe novih tehnologij (še) niso vešči. »Tudi zato je Varuhov kotiček analogni doprinos k seznanjanju z informacijami o instituciji Varuha. Nismo pa pozabili niti na osebe, ki imajo težave pri branju in razumevanju informacij, zato smo brošuro o instituciji pripravili v lahkem branju,« je povedal varuh Svetina, ki je 4, aprila postal tudi ambasador lahkega branja.

                                                                                          

Natisni: