Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja na konferenci govorila o nasilju

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je danes, 7. 11. 2014, predavala na konferenci Nasilje nad izobraženimi ženskami v domačem okolju, ki se je dogajala na Teološki fakulteti v Ljubljani. V predavanju z naslovom Nasilje ne izbira žrtev je opozorila, da nasilje predstavlja kršitev človekovih pravic. Z nasiljem se posega v dostojanstvo osebe, njeno svobodo odločanja, zdravje in normalne družinske odnose, skratka do življenja, ki si ga zasluži vsak.

Nasilje pozna ga zgodovina, dogaja se v vseh obdobjih človekovega bivanja in delovanja in varuhinja z obžalovanjem ugotavlja, da ga žal ne bo mogoče izkoreniniti, zato ga bo poznala tudi naša prihodnost. Dobiva nove oblike in podobe, posledice so izgubljeno zdravje, uničena psiha, ni jih malo, ki v posledici krutega nasilja izgubijo svoje edino življenje. Storilci si pogosto sodijo sami. Poznajo ga žrtve vseh starosti in poklicev, tudi visoko izobražene. Te še veliko težje spregovorijo, saj prevladuje sram, bojazen izgube statusa, celo otrok.

Varuhinja je tudi opozorila, da družba še ni zrela za to, da bi sprejela mater, ki otroke prepusti očetu. Težave ima lahko tudi na delovnem mestu, če pa je znana osebnost, je njena boleča zasebnost »vržena« celo v javnost.

Varuhinja je še opozorila, da še nikoli ni bilo toliko zakonodaje, ki ščiti žrtve, toliko s teorijo »oboroženih« strokovnjakov, institucij in izobraževanja, na drugi strani pa vse preveč žrtev. Kaj praksa sporoča teoriji?

Natisni: