Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja z ministrom za zamejce po svetu

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v ponedeljek, 7. 11. 2016, s svojo ekipo na delovni obisk sprejela ministra za zamejce po svetu Gorazda Žmavca s sodelavkama.

Varuhinja je uvodoma med drugim povedala, da Varuh človekovih pravic RS (Varuh) sicer ni pristojen za varovanje pravic Slovencev čez mejo, je pa s sodelavci že obiskala zamejce v Reziji in na avstrijskem Koroškem, naslednje leto pa bo obiskala tudi Slovence v Porabju, da bi se seznanila z razmerami, v katerih živijo in z njihovimi prizadevanji za uveljavljanje narodnostnih pravic.

Minister Žmavc je ob tem opozoril, da je socialno-ekonomsko stanje v Porabju težko, zato se ljudje izseljujejo. Na ministrstvu ocenjujejo, da je za ohranjanje slovenstva čez mejo nujna usmeritev v kakovosten izobraževalni sistem, prav tako lahko v veliki meri k temu prispeva tudi usklajeno sodelovanjem med državnimi organi in institucijami v Sloveniji.

Veseli ga, da so Slovenci v zamejstvu že v veliki meri uveljavljeni v sistemih držav, v katerih živijo, saj je politična participacija za uveljavljanje pravic manjšin nujna. Varuhinjo je seznanil z nedavnim obiskom na najvišji državni ravni v Argentini in prizadevanji Slovencev za ohranjanje kulturne in narodnostne identitete. Dotaknila sta se tudi dobro urejenih socialno-ekonomskih razmer v skandinavskih državah, ki so dobra osnova za življenje in delo tamkaj živečih Slovencev. Govorila pa sta tudi o izobraževanju mladih v slovenskih šolah v Celovcu in Trstu ter konceptu kroženja možganov namesto bega možganov, po katerem naj bi mladi znanje pridobivali v tujini in se vračali domov.
 
Namestnika varuhinje Miho Horvata je zanimal položaj Slovencev na Hrvaškem. Minister je poudaril, da je sodelovanje dobro, da je skupnost dobro organizirana in da so mnogi vključeni v izobraževanje v Sloveniji.

Varuhinja je med drugim poudarila, da Varuh sodeluje s kolegi ombudsmani v primerih, ko imajo državljani Slovenije težave v drugih državah Prav tako sodeluje ob posameznih specifičnih vsebinah, ki segajo čez meje, posebej je izpostavila dobro sodelovanje s hrvaško kolegico v primeru prehajanja beguncev.

Svetovalko za mednarodne odnose, analizo in publikacije Liano Kalčina je zanimalo uresničevanje priporočil odborov Sveta Evrope v zvezi z manjšinami. Podsekretarka Natalija Toplak Koprivnikar je poudarila, da so vidni napredki, vendar priporočila še niso v celoti upoštevana.

Minister je poudaril, da na ministrstvu veliko naporov vlagajo v mreženje, k večji aktivnosti pri ohranjanju identitete želijo spodbuditi predvsem nove generacije, vse to pa omogočajo nove tehnologije.

Opažala sta, da medijski prostor v Sloveniji še premalo pozornosti namenja problematiki manjšin in njihovim prizadevanjem za ohranjanje slovenstva.

Natisni: