Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic obiskal eno dolenjsko in dve posavski občini, kjer je odprl Varuhove kotičke

Varuh Svetina na sestanku z županom Škocjana

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v ponedeljek, 2. oktobra 2023, obiskal eno dolenjsko in dve posavski občini, kjer se je srečal z njihovimi župani in odprl Varuhove kotičke.

Najprej se je srečal z županom Občine Škocjan, nato z županom Občine Sevnica in z županom Radeč. V občini Škocjan je bil pogovor z županom namenjen predvsem romski tematiki in izzivom, s katerimi se v občini soočajo že več desetletij, predvsem glede romskih naselij Dobruška vas 41 in Dobruška vas 35. »Pri Varuhu že vrsto let poročamo o problematiki sobivanja romskega in večinskega prebivalstva ter vključevanja pripadnikov romske skupnosti v družbo. Prav tako opozarjamo, da običaji in navade romske skupnosti ne opravičujejo nezakonitih dejanj. Lani smo posebno pozornost namenili vprašanju prisilnih porok, še posebej z mladoletnimi osebami. Zdi se nam nenavadno, da centri za socialno delo in upravne enote niso v obravnavanem letu zaznali nobenega primera prisilne poroke oziroma suma prijave sklenitve prisilne poroke. To kaže na še vedno skrito problematiko prisilnih porok in težave z identifikacijo takšnih primerov in žrtev,« je na srečanju izpostavil varuh Svetina.

Tudi z županoma Občin Sevnica in Radeč se je pogovoril o izzivih in najbolj perečih težavah, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Varuh jima je zagotovil, da bo v okviru svojih pristojnosti ukrepal pri pristojnih.

V družbi županov je v vseh treh občinah tudi odprl in predstavil Varuhov kotiček. V 42 slovenskih občinah, kjer že stoji Varuhov kotiček, imajo na spletni strani vzpostavljeno tudi rubriko Varuhov kotiček, kjer so tudi v digitalni obliki dostopne vse informacije o Varuhu in še obrazec za pobudo. Namen Varuhovih kotičkov je, da se lahko občanke in občani podrobno seznanijo, kdaj in kako se lahko obrnejo na Varuha, kdaj jim Varuh lahko pomaga in kdaj pri njihovi težavi ne more posredovati, saj ni v njegovi pristojnosti. Institucija Varuha vsako leto prejme več tisoč pisem in pritožb ljudi, v katerih ga posameznice in posamezniki prosijo za pomoč, ker menijo, da so jim kršene pravice»Lani smo obravnavali skoraj šest tisoč zadev, kar je veliko več kot pred pandemijo. Obravnavane zadeve so se nanašale na kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, načela dobrega upravljanja in pravičnosti. Tovrstne pobude temeljito preučimo in ustrezno odreagiramo. Posebej smo pozorni na kršenje otrokovih pravic, pravic invalidov, starejših, tujcev in drugih skupin prebivalstva,« je na srečanjih z župani poudaril varuh Peter Svetina.

Natisni: