Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic na obisk sprejel predstavnike srbske narodne skupnosti

Knjige

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 4. 4. 2023, na obisk sprejel predstavnike srbske narodne skupnosti v Sloveniji. S predsednikom in podpredsednika Zveze Nacionalnega Sveta Srbov Slovenije Branislavom Rajićem in podpredsednikom Milošem Konjevićem se je pogovarjal o položaju srbske narodne skupnosti v Sloveniji in njenih prizadevanjih za ustavno priznanje. Govorili so o kulturnih pravicah skupnosti, problematiki na področju izobraževanja in medijski pojavnosti in vlogi države pri tem. Gosta sta varuha seznanila z dosedanjimi prizadevanji skupnosti in predstavila rešitve, s katerimi bi bilo po njunem mnenju lahko zadoščeno priporočilom Svetovalnega odbora Sveta Evrope o Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin. Odbor je slovenskim organom oblasti namreč predlagal, naj okrepijo pravno varstvo novih narodnih skupnosti ter razmislijo o tem, da se jim omogoči dostop do ustavno zaščitenih manjšinskih pravic in razširi polno uporabo Okvirne konvencije na osebe, ki pripadajo tem skupnostim.  

Varuh je goste med drugim seznanil s prizadevanji institucije pri skrbi za ustavno priznane skupnosti in za uresničevanje kolektivnih pravic narodnih skupnosti, ki jih ustava ne omenja. »Ponavljajoča se vsakoletna opozorila in priporočila v Varuhovih zajetnih letnih poročilih[1] so bila izhodišča za to, da je februarja 2011 Državni zbor sprejel Deklaracijo o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji,« je med drugim poudaril varuh.

Sogovornike je seznanil še, da je Ministrstvo za kulturo leta 2019 opozoril, da že več let predlaga, naj se začne razprava o položaju in ukrepih za uresničevanje kolektivnih pravic manjšin, ki v ustavi niso posebej opredeljene, a so tako številne, da se je do njihovega položaja v Republiki Sloveniji treba opredeliti. Predlagal je tudi sprejetje strategije za urejanje njihovih kolektivnih pravic. Ob obravnavi Zakona o uresničevanju kolektivnih kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji je bilo tudi v državnem zboru ugotovljeno, da je to vprašanje neločljivo povezano z razpravo o spremembi ustave. Odločitev o ustavni in zakonski ureditvi statusa narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (in tudi drugih) je tako še naprej v rokah državnega zbora, ki lahko sprejeme tudi ustavne in zakonske spremembe, je poudaril varuh.

Varuh je sogovornikoma obljubil, da bo tudi v prihodnje, skladno s svojimi pristojnostmi, obravnaval vprašanja pravnega položaja vseh narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji.  Seznanil ju je tudi, da so na spletni Varuha dosegljive zloženke v srbskem jeziku, pa tudi v jezikih drugih narodnih skupnosti v Sloveniji, kjer si lahko posamezni predstavniki skupnosti v svojem jeziku preberejo, kdaj se na Varuha obrniti in kako lahko pomaga.


[1] npr. Letno poročilo za 2007 (str. 21), 2008 (str. 56), 2009 (str. 46), 2010 (str. 66), 2011 (str. 66), 2012 (str. 54) ter 2018 (str. 140),

Natisni: