Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na obisk sprejel madžarskega veleposlanika

Veleposlanik Madžarske in varuh pred zastavami

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na obisk sprejel madžarskega veleposlanika Andorja Dávida. Med drugim sta govorila o položaju madžarske samoupravne narodne skupnisti v Sloveniji. Varuh je gosta seznanil z nedavnim poslovanjem zunaj sedeža v Lendavi, ko so njegovi sodelavci na pogovor sprejeli tudi predstavnike manjšine.

Ti so namestnika varuha seznanili s problematiko izkazovanja nivoja madžarskega jezika kot pogoja za zaposlitev v izobraževalnih ustanovah, s čimer se Varuh že ukvarja, z učnimi težavami otrok v dvojezičnih šolah zaradi obveznosti iz naslova madžarskega jezika in z vprašanjem glede možnosti sodelovanja predstavnikov madžarske narodne skupnosti na volitvah v Sloveniji.

Varuh je veleposlanika tudi seznanil, da je glede varstva pravic manjšin v stalnem stiku s poslancema narodnih skupnosti Ferencem Horvathom in Felicem Žižo in da v primerih, ko se predstavniki skupnosti ne obračajo na Varuha, ta deluje tudi proaktivno. Veleposlanik je izrazil zadovoljstvo, da so informacije o vlogi Varuha madžarski samoupravni narodni skupnosti dosegljive tudi preko v občinskih prostorih postavljenega Varuhovega kotička, spletne strani Varuha in prenovljenih predstavitvenih zloženk.  

Natisni:

Sorodne novice

- Enake možnosti glede na raso, narodnost, etnično pripadnost
24.02.2023

Institucija Varuha človekovih pravic je drugo poslovanje v letu 2023 opravila v Lendavi. Sodelavce Varuha je tokrat vodil namestnik varuha Ivan Šelih,...

Več