Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic podpira evropsko kampanjo za pravično in trajnostno gospodarstvo

Varuh človekovih pravic v Ljubljani na dogodku Pravica na obisku

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes, 25. septembra 2023, v središču Ljubljane udeležil dogodka Pravica na obisku in s tem podprl evropsko kampanjo v podporo novi evropski direktivi o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnosti. Varuh Peter Svetina je poudaril, da se zavzema za močen evropski pravni okvir, ki bo varoval človekove pravice in okolje. »Podjetja so dolžna zaščititi človekove pravice in okolje. V poslovnih praksah se namreč prepogosto dogaja, da so vprašanja spoštovanja človekovih pravic in zaščite okolja, prezrta. Glede na podnebno krizo, ki smo jo ob nedavnih katastrofalnih poplavah občutili tudi v Sloveniji, je jasno, da morajo tudi podjetja takoj spremeniti svoje strategije in poslovanje. Skrajni čas je torej, da se na ravni Evropske unije sprejme trdna zakonodaja, ki bo od podjetij zahtevala skrben pregled spoštovanja standardov človekovih pravic in varstva okolja, od odgovornih v podjetjih zahtevala odgovornost in žrtvam omogočila učinkovito pravno varstvo. Pozdravljam iniciativo Društva za sonaravni razvoj Focus, ki že ves čas aktivno spremlja pogajanja na evropski ravni in o tem ozavešča tudi slovensko javnost,« je na dogodku poudaril varuh Peter Svetina.

Dodal je še, da v procesu tripartitnih pogajanj na evropski ravni, od vlade in pristojnega ministrstva pričakuje, da zagovarja sprejem učinkovite evropske zakonodaje, četudi bo potrebna sprememba nacionalnih zakonodaj na tem področju.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se zavzema, da bi vsa slovenska podjetja v večinski državni lasti podpisala Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju in bila tako dober zgled celotnemu gospodarstvu. Prav tako se zavzema, da bi tudi celotni javni sektor z vso državno upravo, občinami in različnimi javnimi službami sprejel zavezo za spoštovanje okolja in človekovih pravic pri svojem poslovanju. »Vsi zaposleni v javnem in zasebnem sektorju moramo svoja ravnanja in odločitve prilagoditi skrbi za okolje in spoštovanju človekovih pravic. V naši instituciji krepimo nove prakse v poslovanju na različnih ravneh z vidika ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, večina zaposlenih delo opravlja hibridno, s svojimi odločitvami pa tudi prispevamo k zmanjševanju ogljičnega odtisa. Nenazadnje pa prispevamo k varstvu okolja in k zelenemu poslovanju tudi s tem, da na primer naša letna poročila, ki vsako leto obsegajo okoli 900 strani, izdajamo le v elektronski obliki in ne tudi v tiskani obliki, je še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: