Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina na konferenci v počastitev 25-letnice ECRI

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na povabilo Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) 26. in 27. septembra 2019 v Parizu udeležil konference v počastitev 25. obletnice njihovega delovanja.

Organizacija, ki deluje v okviru Sveta Evrope je specializirana za problematiko na področju rasizma, diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma in nestrpnosti. Na tokratnem srečanju so se udeleženci osredotočili predvsem na dosedanja odzivanja na pojave nestrpnosti oziroma rasizma v družbi in možnosti za dvig učinkovitosti na tem področju.

Med Varuhom človekovih pravic Republike Slovenije in ECRI je že večkrat prišlo do vsebinskega sodelovanja, nazadnje v zvezi s peto fazo spremljanja stanja v Sloveniji. Kot je razvidno tudi iz poročila ECRI so Varuhove informacije za Komisijo dragoceni vir. Nanj se opira pri oblikovanju svojih stališč, ki jih posreduje nacionalnim oblastem za izboljšanje pristopa k omenjenim neželenim pojavom v slovenski družbi.

Več v poročilu ECRI (str. 14-17, 23, 25-26 in 29).

Natisni: