Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na podlagi zahteve Varuha do trajne hrambe zaposlitvenih načrtov

V letnem poročilu Varuha za leto 2017 smo opozorili na problematiko roka hrambe zaposlitvenih načrtov pri Zavodu Republike Slovenije za  zaposlovanje (ZRSZ). Varuh je v letu 2017 obravnaval primer pobudnika, ki je bil izbrisan iz evidence brezposelnih oseb in »prenesen pod okrilje« centra za socialno delo kot začasno nezaposljiva oseba, na podlagi ugotovitev iz zaposlitvenega načrta. ZRSZ zaposlitvenega načrta po preteku dvoletnega roka za hrambo zaposlitvenega načrta ni več hranil, oziroma ga je uničil, saj zaposlitveni načrti niso bili klasificirani kot dokumenti v trajni hrambi.

Varuh je zavzel stališče, da je bil z uničenjem navedenih dokumentov kršeno načelo pravne varnosti, ki izhaja iz 2. člena Ustave RS, saj so zaposlitveni načrti spreminjali pravni položaj osebe, na katero so se nanašali, ne bi da se shranjevali trajno.

S stališči Varuha smo seznanili tako ZRSZ kot tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in predlagali, da se zaposlitveni načrti hranijo vsaj v obdobju, v katerem se oseba vodi v evidenci začasno nezaposljivih oseb. MDDSZ je predlog Varuha štelo za utemeljen. O tem so obvestili tudi ZRSZ, ki jim je sporočil, da daljša hramba zaposlitvenih načrtov zahteva premislek o tehnični izvedbi.

Po urgenci Varuha, sta nam v letu 2018 MDDSZ in ZSRS sporočila, da so na zahtevo Varuha zagotovili tehnično rešitev za trajno hrambo zaposlitvenega načrta v primeru ugotovljene začasne nezaposljivosti ter da zdaj te zaposlitvene načrte hranijo trajno. 4.2–7/2017Natisni: