Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Redke oblike opravljanja zaposlitve povzročajo pogoste težave pri uveljavljanju pravic


Pobudnik nas je opozoril na odločitev centra za socialno delo (Center), ki je pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev prihodke pomorščaka upošteval kot tekoče dohodke (metoda fiktivnega določanja prihodkov pa Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se uporablja v primerih, ko je posameznik občasno zaposlen in občasno ne). Pobudnik kot pomorščak dobiva plačilo za delo samo za dejanske mesece, ko delo opravlja, vendar pa mu tudi v vseh ostalih mesecih delodajalec plačuje prispevke in bi zato moralo šteti, da je zaposlen celo leto – v tem primeru bi se pobudniku upošteval dejanski prihodek in ne fiktivni prihodek, ki je bil izračunan v višjem znesku.

V zadevi smo pridobili stališče Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, ki se je strinjalo z našim stališčem, da bi pomorščaka morali obravnavati kot zaposlenega, saj do prekinitve njegove pogodbe (o zaposlitvi) ni prišlo.

Pobudnika smo s stališčem ministrstva seznanili in izrazili pričakovanje, da bo takšno stališče obveljalo tudi med odločanjem o pritožbi, ki je bila zoper odločitev Centra vložena. 11.2-19/2017

Natisni: