Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Covid-19

Vlada Republike Slovenije je 15. 6. 2021 objavila zaključek epidemije. Varuh človekovih pravic od 16. 10. 2020 ni opravljal osebnih pogovorov in...

Na področju svobode vesti in verskih skupnosti je Varuh v povezavi s situacijo covid-19 deloval predvsem na lastno pobudo. Pobud drugih, neposredno...

Namestnik varuha človekovih pravic Ivan Šelih je 20. maja 2021 sodeloval na okrogli mizi z naslovom Policijski postopki v času epidemije. Na pogovoru,...

Na mednarodni dan medicinskih sester, ki ga obeležujemo danes 12. maja, je varuh človekovih pravic Peter Svetina na pogovor povabil predstavnike...

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je 4. maja 2021 srečal s predstavniki nevladnih organizacij s področja medgeneracijskega sodelovanja....

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2020 preučil različne pobude, ki zadevajo zagotavljanje človekovih...

Varuh človekovih pravic Peter Svetina najostreje obsoja nedavne dogodke, ko so anonimni posamezniki nekatere vidne predstavnike zdravstvene stroke v...

Pred 25. leti je Generalna konferenca UNESCO današnji dan razglasila za mednarodni dan strpnosti. V Deklaraciji o načelih strpnosti je v preambuli...