Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Primer

Odpravljena nepravilnost pri spletnih straneh na dvojezičnih območjih

Varuh je na strani 112 letnega poročila za leto 2016 med drugim opozoril, da smo decembra 2016 ugotovili, da spletne strani upravnih enot, ki poslujejo na dvojezičnem območju (Lendava, Murska Sobota, Izola, Koper in Piran) še niso bile dostopne v madžarskem oziroma italijanskem jeziku.

V prvi polovici leta 2017 smo ob pregledu spletnih strani zgoraj navedenih upravnih enot ugotovili, da so dostopne tudi v madžarskem in italijanskem jeziku, s čimer je bila odpravljena ugotovljena nepravilnost. 10.1-17/2015 

Natisni: