Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neustrezna soba za umiritev v VDC Tončke Hočevar

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala, da varstveno-delovni center Tončke Hočevar (VDC) od njene hčerke zahteva, da se ta zadržuje le v svoji sobi, da jo občasno zapira v sobo za izolacijo in da je hčerka pod stalnim nadzorom zaposlenih.

Opravili smo pisno poizvedbo pri VDC in se na podlagi prejetih pojasnil odločili za obisk zavoda. Ob ogledu so nam pristojni zatrdili, da sobe za izolacijo ali posebne sobe za umirjanje nimajo. S tem in z drugimi ugotovitvami smo seznanili pobudnico, ki se je na naša pojasnila odzvala in vztrajala, da tovrstna soba v VDC je. Glede na njene navedbe smo zavod ponovno obiskali in si tokrat ogledali sobo, ki nam je ob prvem obisku niso pokazali. VDC je sobo imenoval »snoezelen« soba (To naj bi bila »multisenzorna« soba, opremljena z raznimi tehničnimi pripomočki, v kateri oseba s pomočjo čutil in barv, svetlobe, gibanja in glasbe pridobiva elementarne izkušnje). Soba v VDC ni bila temu primerno opremljena. Iz prejetih pojasnil in pregledane dokumentacije je bilo razvidno, da so sobo uporabljali tudi za neprostovoljne namestitve. Presodili smo, da je soba povsem neprimerna za izvajanje tovrstnih namestitev oz. posebnega varovalnega ukrepa (PVU), predvsem zaradi majhnosti prostora, neustrezne opreme in neustreznega nadzora uporabnika v sobi.

VDC smo predlagali, naj oceni možnost, da bi za sobo za umiritev zagotovil ustreznejši prostor, oziroma da prostor, ki se bo v te namene uporabljal, ustrezno opremijo. Opozorili smo jih, da je treba zagotoviti tudi stalen in neprekinjen nadzor varovanca v času namestitve v sobo. Predlagali smo, da zavod izoblikuje pisna navodila oziroma protokol glede izvajanja PVU ter pripravi obrazce za ustrezno beleženje njegovega izvajanja.

VDC nam je sporočil, da sobe za umirjanje na naše priporočilo in po sklepu strokovnega sveta zavoda ne bo več uporabljal kot posebni varovalni ukrep. Pojasnili so, da bodo sobo do takrat, ko bodo lahko uredili primernejši prostor ali tega ustrezno opremili, uporabljali izključno za tiste uporabnike, ki si to sami želijo. V ta namen so pripravili predlagane obrazce in navodila za zaposlene. Ob tem so tudi pojasnili, da je bil prostor prvotno urejen v želji, da bi deloval kot »snoezelen«, vendar v praksi žal ni zaživel v tem pogledu. S svojim posredovanjem je Varuh dosegel, da se neustrezen prostor ne bo več uporabljal za neprostovoljne namestitve oz. za izvajanje PVU. 3.7-21/2007

Natisni: