Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Učinkovita socialna pomoč brezdomcu po Varuhovem posredovanju

Na dežurni telefon Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je poklicala občanka in opozorila na nevzdržno stanje brezdomca, ki naj bi že dva meseca »ležal« za cesto. Povedala je, da je center za socialno delo (CSD) s primerom seznanjen, kljub temu pa ni videti nobenega izboljšanja.

Od CSD smo zahtevali pojasnila, kako je v navedenem primeru ukrepal oziroma namerava ukrepati, da se bodo okoliščine za omenjenega brezdomca izboljšale. Iz odgovora je bilo razvidno, da CSD primer pozna in ga skoraj leto dni spremlja. Gospodu je, še preden je postal brezdomec, uredil potrebno hospitalizacijo kot tujcu dovoljenje za stalno prebivanje in pokojnino. Poskušal ga je usmerjati, vendar gospod usmeritvam ni sledil in ponovno »pristal na cesti«. Ob prihajajoči zimi je podal soglasje k urejanju institucionalnega varstva, postopek je bil ob ustrezni pomoči CSD še v teku.

Po prejetju našega dopisa se je CSD bolj zavzeto lotil reševanja nevzdržnega stanja, v katerem je bil gospod, in mu predstavil prednosti vsaj začasne namestitve v zavetišče, ki jo je do tedaj odklanjal. Tokrat je gospod ponujeno namestitev sprejel in bo tako v zavetišču počakal na sprejem v dom za starejše. 3.0-39/2008

Natisni: