Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Tuja študentka je v postopku podaljšanja dovoljenja za prebivanje zaradi študija dokazovala, da ima zadostna sredstva za preživljanje tudi s pogodbo,...

Več
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica z navedbo, da ji je bil že februarja 2020 priznan status žrtve vojnega...

Več
Povzetek:

Vlada je sprejela Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20 – v...

Več