Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM nenapovedano na kontrolnem obisku CSO Ormož

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 30. 9. 2019 izvedel nenapovedan kontrolni obisk CSO Ormož (Dom). Obisk sta opravila predstavnik Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik.

Osredotočila sta se na kontrolo priporočil, podanih ob prejšnjem obisku, torej povezanih z varovanim oddelkom za osebe z demenco. Ob tem sta ugotovila predvsem prezasedenost oddelka, ki jo bo v prihodnjih mesecih sicer nekoliko omililo odprtje nove enote v Sv. Tomažu. Na nerealizirana priporočila in nekaj novih priporočil smo opozorili že ob samem obisku, nanje pa bomo opozorili tudi v poročilu o obisku.

Natisni: