Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnik varuhinje na mednarodni konferenci o nadzorovanju domov za starejše

Namestnik varuhinje Ivan Šelih, vodja državnega preventivnega mehanizma (DPM), se je 12. in 13 marca 2018 v Trierju v Nemčiji udeležil mednarodne konference Državnih preventivnih mehanizmov (DPM) o nadzorovanju domov za starejše. Konference, ki jo je organiziral nemški DPM v sodelovanju s kolegi iz Avstrije in Svetom Evrope, so se udeležili predstavniki preko 20 evropskih DPM in mednarodnih organizacij (CPT, SPT, NPM Obs).

Konferenca je potekala v dveh delih, in sicer je bil prvi namenjen problematiki uporabe različnih varovalnih ukrepov v domovih za starejše, drugi pa sporazumevanju z osebami v domovih za starejše. Po predstavitvi člana sekretariata CPT o mednarodnih standardih glede uporabe varovalnih ukrepov, so svoje ugotovitve na tem področju predstavili še predstavniki DPM Avstrije in Estonije ter Nemčije, kjer nadzor na tem področju opravlja sodišče. Razprava, ki je sledila, je potrdila, da tudi drugi DPM uporabi varovalnih ukrepov pri svojih obiskih posvečajo še posebno pozornost zaradi možnosti zlorab in slabega ravnanja z osebami.

Pomanjkljivosti pri uporabi posebnih varovanih ukrepov ugotavlja tudi DPM Slovenije, zato si na tem področju želimo še bolj poglobljenega sodelovanja pristojnih, zlasti pa hitrejšega odzivanja Ministrstva za zdravje in drugih akterjev pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje stanja (npr. pri pripravi strokovnih smernic za uporabo (posebnih) varovalnih ukrepih).

Tako kot to poudarjajo tudi standardi CPT, pa mora biti končni cilj prizadevanj na tem področju čim večja preprečitev uporabe (posebnih) varovalnih ukrepov in omejitev njihove pogostosti in trajanja. Zato standardi CPT izpostavljajo, da je  pomembno, da ustrezni (zdravstveni) organi in vodstva ustanov razvijejo strategijo in sprejmejo nabor proaktivnih ukrepov, ki bi med drugim morali vključevati zagotavljanje varnega okolja (tudi na prostem), zaposlitev zadostnega števila zdravstvenih in drugih delavcev, ustrezno začetno in stalno usposabljanje osebja, vključenega v varovanje oseb, spodbujanje razvoja alternativnih ukrepov (vključno s tehnikami, ki preprečujejo stopnjevanje uporabe varovalnih ukrepov).

Konferenco so udeleženci zaključili s praktičnimi prikazi (igranimi vlogami) sporazumevanja s starejšimi in drugimi osebami s težavami v duševnem zdravju. Tudi sporazumevanje z osebami z demenco zahteva poznavanje načinov sporazumevanja, saj imajo te lahko težave z govorom in nasploh s komuniciranjem. Temu tudi DPM Slovenije posveča posebno pozornost in se na tem področju tudi dodatno izpopolnjuje, zato je bil dogodek v Trierju še dodatne uporabne vrednosti.


Natisni: