Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Slovenski DPM na srečanju s kolegi jugovzhodne Evrope

Namestnik varuhinje Ivan Šelih, tudi vodja slovenskega Državnega preventivnega mehanizma (DPM), in član DPM-ja in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik, spec., sta se v dneh od 13. do 14. decembra 2016 v glavnem mestu Srbije Beogradu  udeležila konference z naslovom Zaščita človekovih pravic beguncev in migrantov v državah jugovzhodne Evrope - Preventivni pristop (Protection of the Humah Rights of Refugees and Migrants in the Countries of South-Eeast Europe – Preventive Approach).

Na konferenci, ki jo je organiziral Ombudsman Srbije (Zaštitnik građana) v sodelovanju z Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR), so sodelovali vsi člani mreže z izjemo predstavnikov iz Madžarske. Izmenjali so informacije o dosedanjih aktivnostih in dosežkih pri preprečevanju mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj ter govorili o prihodnjih korakih na tem področju.

Obiskali so enega izmed namestitvenih centrov za begunce oziroma migrante in tudi nekatere druge lokacije, kjer se ti zadržujejo v Beogradu. Srečanje je bilo hkrati priložnost za pogovor o prihodnjem delu mreže, katere predsedujoči bo v naslednjem letu DPM Srbije. Člani mreže so za koordinatorja pravne skupine izbrali namestnika Šeliha, koordinacijo medicinske zdravstvene skupine pa bo v naslednjem letu vodil DPM Črne Gore.


link: 

Natisni: