Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Informacije o delu centra

Za učinkovito varovanje človekovih pravic je izrednega pomena poznavanje različnih pritožbenih poti in načinov. Zato je Varuh človekovih pravic...

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je uspel doseči akreditacijo s statusom A po Pariških načelih o položaju in delovanju nacionalnih...

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2020 preučil različne pobude, ki zadevajo zagotavljanje človekovih...

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med julijem in septembrom 2020 preučil različne pobude, ki zadevajo...

Predstavniki Varuha človekovih pravic RS so se 29. 9. 2020 sestali s predstavnicama Skupine strokovnjakov za boj proti nasilju nad ženskami in nasilju...

Agencija EU za temeljne pravice (FRA) s sedežem na Dunaju je 3. septembra 2020 objavila poročilo “Močne in učinkovite nacionalne institucije za...

Varuh človekovih pravic Peter Svetina pozdravlja raziskavo Agencije Evropske unije za temlejne pravice (FRA) 'Kaj temeljne pravice pomenijo ljudem v...