Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Lista aktivnih zagovornikov

 1. BLAŽEKOVIČ Lidija         11.8 - 4 - 002
 2. BOLČINA Lidija         11.8 - 4 - 003
 3. ČERNE Boža         11.8 - 4 - 004
 4. DOMAJNKO Martina         11.8 - 4 - 005
 5. FERŠ KUKOLJ Karmen     11.8 - 4 - 006
 6. GUČEK Tita Marija         11.8 - 4 - 007
 7. HAVLE Špela         11.8 - 4 - 008
 8. KLUN Vida         11.8 - 4 - 014
 9. KOŠAK Alenka         11.8 - 4 - 015
 10. KOŠIR Mirjam        11.8 - 4 - 016
 11. MARVIN Tatjana        11.8 - 4 - 020  
 12. OSTERC Irena        11.8 - 4 - 023
 13. RASHID Zlatka        11.8 - 4 - 026
 14. REGOVC Vilma        11.8 - 4 - 027
 15. RAMŠAK Fides        11.8 - 4 - 030
 16. SITAR Staša        11.8 - 4 - 032
 17. ŠUMAK Nataša        11.8 - 4 - 034
 18. ZAVIRŠEK Nevenka        11.8 - 4 - 037
 19. LAPUH Katarina        11.8 - 4 - 038
 20. FRELIH Katja        11.8 - 4 - 039
 21. POVŠIČ Tanja        11.8 - 4 - 041
 22. DOLINAR Mojca        11.8 - 4 - 043
 23. ŠTEFANEC Jasmina        11.8 - 4 - 048
 24. STANIČ Branka        11.8 - 4 - 055
 25. VUČAJNK Božena        11.8 - 4 - 058
 26. GLOBOČNIK Doris        11.8 - 4 - 062
 27. JAMBREK Eva        11.8 - 4 - 063
 28. KERSNIK Mojca        11.8 - 4 - 065
 29. KRALJ Tina        11.8 - 4 - 067
 30. MALENŠEK Primož        11.8 - 4 - 070
 31. AHČIN Mojca        11.8 - 4 - 072
 32. BORŠTNAR Taja        11.8 - 4 - 073
 33. KERŠEVAN Simona        11.8 - 4 - 076
 34. SANDRA KAŠTRUN   11.8 - 4 - 045
 35. NOLIMAL Ivan        11.8 - 4 - 078
 36. OLIP Maja              11.8 - 4 - 080
 37. NATALIJA MAJCEN     11.8 -4 -069
 38. SEMIČ Katarina        11.8 - 4 - 083
 39. TULJAK Barbara        11.8 - 4 - 084
 40. URANIČ Tina        11.8 - 4 - 085
 41. VALIČ Barbara        11.8 - 4 - 086
 42. VINDER Mojca        11.8 - 4 - 087
 43. VOMBEK Suzana        11.8 - 4 - 088
 44. BOŠNJAK Manuela        11.8 - 4 - 089
 45. BRELIH HUMAR Jana        11.8 - 4 - 090
 46. COTIČ Gregor        11.8 - 4 - 091
 47. DEMŠAR Marija        11.8 - 4 - 092
 48. FINGUŠT PESEK Mateja    11.8 - 4 - 093
 49. HIŽMAN Radojka        11.8 - 4 - 094
 50. KRAWCZYK Saša        11.8 - 4 - 095
 51. KREVL Eva            11.8 - 4 - 096
 52. MATIJEVIĆ Nataša        11.8 - 4 - 097
 53. PODGORŠEK Melita        11.8 - 4 - 098
 54. SAKSIDA Sonja        11.8 - 4 - 100
 55. SUHOVRŠNIK Alojzija    11.8 - 4 - 101
 56. ŠAVLI Matejka        11.8 - 4 - 102
 57. ZIDAR Nataša        11.8 - 4 - 103