Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in ČP 2013 - Odgovornost države za sanacijo onesnaženega okolja

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije sta v sredo, 27. novembra 2013, od 9. do 16.30 v dvorani Državnega sveta RS na Šubičevi 4 v Ljubljani, pripravila

posvet Okolje in človekove pravice III,

ODGOVORNOST DRŽAVE ZA SANACIJO ONESNAŽENEGA OKOLJA.

72. člen Ustave RS določa, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja. Državi je dana aktivna vloga v zvezi z varstvom okolja in ohranjanjem naravnega ravnovesja. Tako mora zakonsko urediti vsebino in obseg pravice do zdravega življenjskega okolja, pa tudi pogoje za poravnavo škode, ki jo posamezniki ali skupine ljudi lahko povzročijo okolju. Onesnaževanje je lahko poseg v posameznikovo zasebno in družinsko življenje in država je svoje državljane pred takimi posegi dolžna zaščititi z izvajanjem nadzora nad dovoljevanjem, vzpostavljanjem, izvajanjem in varnostjo industrijskih dejavnosti, zlasti še, če gre za dejavnosti, ki so lahko nevarne za okolje in človekovo zdravje.

Posvet je bil pripravljen z namenom, da skupaj s predstavniki državnih organov, lokalne skupnosti, strokovne javnosti in civilne družbe predstavimo dosedanje izkušnje ter težave in ugotovimo možne poti, ki bodo omogočile reševanje problematike onesnaženih območij.

Zaključki ob koncu posveta o odgovornosti države za sanacijo onesnaženega okolja

 

Vabilo (PDF)

Program (PDF)

Prijavnica (Word)

Natisni: