Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pritožbeni postopki po mednarodnih pogodbah o človekovih pravicah Združenih narodov

Spletni seminar v organizaciji Varuha človekovih pravic

KJE: spletna platforma Zoom                    
KDAJ: 10. februarja 2021 od 9.30 do 12. ure                     

PROGRAM

Za učinkovito varovanje človekovih pravic je izrednega pomena tudi poznavanje različnih pritožbene poti. Na spletnem seminarju so bile predstavljene posamezne pritožbene mehanizme pred mednarodnimi pogodbenimi odbori Združenih narodov, t. j. pred Odborom za človekove pravice, Odborom za odpravo rasne diskriminacije, Odborom proti mučenju, Odborom za odpravo diskriminacije žensk, Odborom za otrokove pravice in Odborom za pravice invalidov. Predstavljen je bil tudi Varuhov kratki vodič o tem, kako in kdaj se lahko posameznik zaradi kršenja človekovih pravic lahko obrne na omenjene odbore ter delo in praksa odborov.

Dogodek je bil namenjen splošni in strokovni javnosti, t. j.  nevladnim organizacijam, odvetnikom in drugim strokovnjakom prava.  

Dogodek je moderirala dr. Simona Drenik Bavdek, pomočnica vodje Centra za človekove pravice pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije.

Program:

 • 9.30 - 9.40 - Uvodni pozdrav varuha človekovih pravic Republike Slovenije Petra Svetine
 • 9.40 - 9.50 - Uvodni nagovor Ibrahima Salame, vodje Oddelka za Mednarodne pogodbe o človekovih pravicah v Uradu visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice
 • 9.50 - 10.05 - Miha Horvat, namestnik varuha in vodja Centra za človekove pravice pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije: O pomenu in glavnih značilnostih posameznih pritožbenih mehanizmov pred mednarodnimi pogodbenimi odbori Združenih narodov
 • 10.05 - 10.15 - Jerneja Turin, svetovalka-analitičarka Centra za človekove pravice pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije: Predstavitev Varuhovega kratkega vodiča: Kako in kdaj se lahko glede kršitev človekovih pravic pritožite na mednarodne pogodbene odbore združenih narodov
 • 10.15 - 10.30 - Razprava
 • 10.30 - 11.50 - Panel o postopku odločanja in odločanju mednarodnih pogodbenih odborov Združenih narodov glede sporočil posameznikov zaradi kršitev človekovih pravic in razprav
  dr. Vasilka Sancin, članica Odbora za človekove pravice in izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
  dr. Jurij Toplak
  , redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru
 • Razprava in vprašanja sodelujočih
 • 11.50 - 12.00 - Zaključek posveta


Varuhov vodič: Kako in kdaj s pritožbo na mednarodne pogodbene odbore Združenih narodov?

 

Natisni: