Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Moje pravice: projekt za promocijo in učenje otrokovih pravic

V šolskem letu 2003/2004 je varuh v sodelovanju s Šolo za mir in drugimi nevladnimi organizacijami začel izvajati skupni projekt »Moje pravice« za promocijo poznavanja in izobraževanja o otrokovih pravicah. Glavni namen projekta je izvajanje aktivnosti na področju izobraževanja o otrokovih pravicah, ki temelji na dolgoročnem in sistematičnem usklajevanju vladnih in nevladnih organizacij na področju poznavanja, uveljavljanja in spoštovanja določil Konvencije otrokovih pravic v šolskem in širšem družbenem okolju.

V okviru tega projekta se na osnovnih šolah izvajala vrsta aktivnosti, kjerso vsak mesec obravnavali eno izmed pravic otrok. Poleg programskih aktivnosti je Šola za mir izoblikovala tudi promocijsko gradivo (serijo kartic, na vsaki kartici je predstavljena ena izmed pravic), ki je otrokom omogočalo še boljše poznavanje in vizualni pregled nad pravicami, učiteljem pa ponujalo metodično pomoč za delo v razredu.

V projekt je bilo v prvem šolskem letu vključenih 87 osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije, 1200 učiteljev in preko 50.000 otrok ter njihovih staršev. Projekt se je nadaljeval tudi v šolskem letu 2004/2005.

Projekt je bil predstavljen tudi izven Slovenije in sicer na svetovni konferenci EIP International, na zasedanju OVSE in v uradu Visokega komisarja za človekove pravice pri ZN.

 

Natisni: