Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Invalidi in osebe s posebnimi potrebami

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pisala pobudnica, zaposlena v Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu. Navajala je, da je po odločbi...

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) je prejel pobudo s strani slabovidne osebe s priznanim statusom invalida. Pobudnica je prosila za...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic (Varuh) je v letu 2007 obravnaval pobudo YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (YHD) v zvezi s poročilom v obliki...