Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Upravne zadeve


Varuh opozarja, da je vsakokratni razlastitveni zavezanec v primerih ustanovitve služnosti v javni korist upravičen do odškodnine, razen če iz...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je pri svojem delu obravnaval pobudo pobudnika v zvezi z neodzivnostjo Občine Kranjska Gora na...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki ga je Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) šele...

Več

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je že v lanskem letu prejel pobudo stanovalcev bivšega hotela Lipa v Ljubljani zaradi...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica, katere pobudo je Varuh obravnaval že leta 2013. Pobudnica je takrat...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pritožbo zoper stranki naloženo obveznost plačila neustrezno pripravljenega...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je izpostavil vprašanje pridobitve soglasja sosedov...

Več


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je zaradi razočaranja, ki ga je doživela v zvezi z davčno obravnavo prejetega dohodka za enomesečno delo, ki ga...

Več


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je v letu 2008 pridobil Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za izvajalce...

Več


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki nas je seznanil, da je gradbeni inšpektor izdal...

Več