Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Upravne zadeve

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritoževal zaradi dolgotrajnosti inšpekcijskega postopka v zvezi z nezakonito sosedovo gradnjo, ki je delno posegala tudi na njegovo...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) s prošnjo, da pospeši inšpekcijski postopek, ki po njenem mnenju traja predolgo....

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je želela pridobiti vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo hleva za rejo malih živali. Vlogo za vodno dovoljenje je na Agencijo Republike...

Več
, ustvaril/-a VČP

Vprašanja in pobude o tem, kaj pomeni, da se posebna olajšava za otroke ločenih staršev upošteva v sorazmerju z njihovim prispevkom, so bila pogosta....

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je leta 1999 naročila izdelavo pohištva po meri in mizarju plačala predplačilo. Naročilo ni bilo izvedeno. Obrnila se je na tržni...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je 27. 9. 2008 pritožil zoper odločbo o odmeri dohodnine za leto 2007. Zaradi neupošte­vanja olajšave za vzdrževano hčer je moral...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik prejema pokojnino, ki skupaj z varstvenim dodatkom znaša 387,82 EUR (znesek pokojnine je manjši od zajamčene minimalne plače – zato gre za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudničin sin je invalid, paraplegik, s priznano 100-odstotno telesno okvaro. Zaposlen je s krajšim delovnim časom in prejema nadomestilo za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS seznanil, da Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Koper (DURS) kljub...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je ob svoji hiši v neposredni bližini otroških igral našel sveže razsekano, domnevno zastrupljeno svinjsko taco, na kar je sklepal po...

Več