Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Stanovanjske zadeve

Povzetek:

Na Varuh človekovih pravic se je obrnil pobudnik in ga prosil za pomoč pri podaljšanju najemne pogodbe za službeno stanovanje v lasti Ministrstva za...

Več
Povzetek:

Pobudniku, ki biva v bivalni enoti Skupnosti za mlade na Gerbičevi v Ljubljani in ima v najemu posteljo, je center za socialno delo zavrnil vlogo za...

Več


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval neodzivnost Zdravstvenega inšpektorata RS (v nadaljevanju: ZIRS), zato je Varuh na podlagi 6. in 28....

Povzetek:

Čeprav je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) institucija, ki naj bi se ukvarjala z odpravo ali s preprečevanjem kršitev človekovih pravic s strani...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) vsako leto prejme večje število pobud, iz katerih izhajajo najrazličnejše situacije, do katerih po...

Pobudnica je Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) seznanila, da ima tri živahne otroke, njihovo obnašanje pa moti...


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi z njegovo deložacijo iz stanovanja. V zadevi je...

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnili pobudnik, ki živi v občinskem neprofitnem najemnem stanovanju v...

 

Stanovanjska inšpekcija (v nadaljevanju: SI) pri Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP) ni sledila mnenju...

Center za socialno delo Bežigrad (CSD) je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) v vednost posredoval pritožbo zoper odločbo Javnega stanovanjskega...