Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost

Prejeli smo pismo pobudnice, ki navaja, da ima težave, ker oče njenih otrok ne želi podati soglasja k vključitvi otrok v interesne dejavnosti v vrtcu...

Več

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel več pobud, v zvezi z (ne)priznanjem posebne olajšave za otroka na podlagi 2. točke prvega...

Več

Upravni organi morajo otroku omogočiti, da se njegov dejanski oče vpiše v matični register in na ta način zaščititi njegovo osebnostno pravico do...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo v zvezi z ravnanjem šole, v kateri se učenci prve triade za pouk športne vzgoje preoblačijo v...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je več let opozarjal na neprimerno hospitalizacijo otrok, ki imajo težave v duševnem zdravju in so nameščeni v...

Več

Šola nas je zaprosila za mnenje glede slike, ki so jo učenci šole pri likovnem krožku naslikali na eno od sten šole. Slikali so temo pomladi in...

Več


Pobudnik nas je opozoril na odločitev centra za socialno delo (Center), ki je pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev prihodke pomorščaka...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnila mladoletna oškodovanka v kazenskem postopku, ki je tekel pred Okrožnim sodiščem v...

Več

Varuh je obravnaval pobudo staršev dijaka drugega letnika srednje šole, ki naj bi mu bile v šoli kršene pravice. Fant je otrok s posebnimi potrebami...

Več


Pri Varuhu se že leta srečujemo s težavo pri izvajanju stikov staršev in otrok, ki jih je center za socialno delo staršem odvzel. Na problem smo...

Več