Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pravosodje

Pobudnik je izpostavil dolgotrajnost postopka za odvzem poslovne sposobnosti njegovemu očetu na okrajnem sodišču v Ljubljani (pod opr. št. N...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je pobudnik obrnil zaradi dolgotrajnosti reševanja pravdne zadeve zaradi nedopustnosti izvršbe na okrožnem...

, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo več pobud, naj pomagamo gospodu Jošku Jorasu, ki se je odločil z gladovno stavko zahtevati prost dostop do svojega doma na levem bregu...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je zatrjevala, da je prisilna izterjava za globo v njenem primeru neutemeljena, saj jo je že plačala. Zatrjevanje pobudnice smo natančno...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je izpostavil, da mu očitani prekršek policijske postaje (PP) v Kranju ni bil predstavljen, zato se o njem ni mogel niti izjasniti. Najprej...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je 23. 4. 2008 zaprosil za posredovanje Varuha človekovih pravic RS (Varuh). V pobudi za začetek postopka je navedel, da po odločitvi...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je prejel dopis (poziv) Okrožnega sodišča v Kopru z dne 15. 9. 2008, opr. št. IKZ 160/2008, da se zglasi v Zavodu za prestajanje kazni zapora...

, ustvaril/-a VČP

Obravnavali smo pobudo pooblaščenca dveh strank v pravdnem postopku, ki sta bili na prestajanju kazni zapora. Pobudnik ju je kot odvetnik zastopal v...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je na Odvetniško zbornico Slovenije (OZS) naslovil pobudo za uvedbo disciplinskega postopka zoper odvetnika. Pobudniku je vršilka dolžnosti...