Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Nasilje nad otroki v družini

Iz dokumentacije, ki sta nam jo posredovala starša in na naše zaprosilo tudi krajevno pristojni center za socialno delo, izhaja, da sta imela starša...

Več

Pobudnik je navajal, da naj bi zaradi nasilja žene (psihično in fizično nasilje, povezano s tem, da je pobudnikova žena želela z otrokom, proti...

Več
, ustvaril/-a VČP

Nevladna organizacija nas je opozorila na hudo ogroženost štiriletne deklice. Kot je bilo razvidno iz pobude in pridobljenih informacij, naj bi bila...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je pri Varuhu človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) oglasila v začetku leta 2008. Konec leta 2007 je zaradi hudega družinskega...

Več