Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravice otrok

Po razpadu življenjske skupnosti staršev je bil otrok zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev, z drugim od staršev pa ima otrok določene stike v...

Več


Pobudnica nas je obvestila, da je bil v zapuščinskem postopku po hčerinem pokojnem očetu sklenjen dedni dogovor h kateremu center za socialno delo ni...

Več

V osebnem pogovoru na poslovanju zunaj sedeža Varuha je pobudnica opozorila na problem izvajanja dodatne strokovne pomoči (DSP) za svojega sina. Deček...

Več

 

Inšpektorat RS za šolstvo in šport (inšpektorat) je Varuhu odstopil v reševanje pobudo dijakov in staršev srednje poklicne in tehniške šole, ki so...

Več

Varuh je bil pred časom opozorjen, da na nogometnih tekmah v uvodnem protokolu nogometaše pogosto spremljajo otroci, ki so oblečeni neprimerno...

Več


Varuhu je pobudo za postavitev zagovornika dvema dečkoma poslal CSD konec leta 2014. CSD je v pobudi navedel, da dečka, stara 10 in 11 let živita z...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v obravnavo prejel pobudo v zvezi z izdajanjem položnic za plačilo prehrane v šolah. Po navedbah pobudnice...

Več

Varuh je ponovno obravnaval problem pojavljanja ušivosti pri učencih. Te nadloge v nekaterih šolah nikakor ne morejo izkoreniniti. Ravnatelj, ki nas...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na lastno pobudo obravnaval problematiko močno povečanih koncentracij radona v prostorih Osnovne šole Črni vrh,...

Več

Na Varuha se je po elektronski pošti obrnila 13 letna deklica in napisala, da se je znašla v veliki stiski, ker se starša razhajata. Strokovna delavka...

Več