Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) kot lastno pobudo obravnava problematiko iztekanja odplak iz Koče pri Triglavskih jezerih v Občini Bohinj. Ker sta...

Več
, ustvaril/-a VČP

Vlada Republike Slovenije je dne 17. 9. 2008 sprejela Odlok o programu za izvedbo sanacije onesnaževanja vodovarstvenega območja na območju gradbišča...

Več

Gradbeni inšpektor je v zvezi z nelegalno gradnjo asfaltne baze zavezanca Asfalti Kovač d.o.o. dne 4. 9. 2009 izdal odločbo, s katero je Elektru Celje...

Več
, ustvaril/-a VČP

V Varuhovem letnem poročilu za leto 2008 smo ob primeru skladiščenja neuničenih nevarnih vojaških eksplozivnih sredstev na območju Kemične tovarne...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS seznanila (Varuh), da zaradi neprestanega laježa psov, ki sta nastanjena v bližini njenega bivališča, nima ne...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnilo več vaščanov (nekateri združeni v civilni pobudi) iz vasi Motvarjevci v Prekmurju zaradi motečih...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) na svojo pobudo obravnava problematiko onesnaževanja Mežiške doline. Več stoletij dolga izraba svinčeve rude v...

Več
, ustvaril/-a VČP

Vlada RS je 17. 9. 2008 sprejela Odlok o programu za izvedbo sanacije onesnaževanja vodovarstve­nega območja na območju gradbišča na Dravskem polju v...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila zaradi dolgotrajnosti inšpekcijskega postopka. Pobudnica je solastnica objekta (ni pa...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnika sta Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila z dopisom Mestne občine Celje (MOC) št. 3502-00035/2007 z dne 28. 6. 2007, s katerim je...

Več