Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

Povzetek:

Varuh človekovih pravic je obravnaval še eno pobudo v nizu pobud z očitkom neukrepanja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo (IRSOE),...

Več
Povzetek:

Varuh je obravnaval pobudo, s katero je pobudnik Mestni občini Ljubljana očital, da ni odločila o njegovih vlogah v zvezi z vstopom v konkretne...

Več
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica v zvezi z nemožnostjo gradnje na svojem zemljišču, ki je namenjeno...

Več
Povzetek:

Čeprav bo občina s spremembo namenske rabe zemljišča iz kmetijske nazaj v stavbno pobudnikom omogočila legalizacijo objekta, pa je Varuh ocenil, da so...

Več
Povzetek:

Varuh je ugotovil, da je Inšpektorat RS za okolje in prostor kršil načelo dobrega upravljana s tem, da je pobudniku na njegov dopis odgovoril šele po...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v okviru obravnave konkretne pobude prebivalcev, ki živijo v bližini kamnoloma, ugotovil kršitev načel...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic je ugotovil, da ravnanje Agencije Republike Slovenije za okolje glede postopka preverjanja kakovosti monitoringa ni bilo...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je na podlagi 7. člena Zakona o varuhu človekovih pravic ugotovil, da je Ministrstvo za okolje in prostor...

Več
Povzetek:

Varuh je obravnaval pobudo posameznice, ki se je nanj obrnila v zvezi z odzivom nadzornih organov glede številnih očitanih nepravilnosti v postopkih...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic pri obravnavi pobude posameznika v zvezi s postopkom priprave Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ugotovil, da...

Več