Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Delovno pravne zadeve

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) v zvezi s pravicami staršev, ki negujejo otroke s posebnimi potrebami v povezavi z...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se pogosto obračajo pobudniki v stiski zaradi izbrisa iz evidence brezposelnih oseb. Večinoma so pozabili na...

Več

Pobudnik je v pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) navajal, da je tujec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter da je bil zaposlen v...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je pri obravnavi primera pobudnika, ki mu Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ni želel priznati...

Več

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pisala pobudnica, zaposlena v Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu. Navajala je, da je po odločbi...

Več

 

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je naslovila pobudo pobudnica, ki je bila dvajset let zaposlena v glasbeni šoli za določen čas, in sicer na...

Več


Pobudnica je v pobudi navajala, da od 1.10.2010. študira na doktorskem študiju. Študij bo zaključila s koncem šolskega leta 2014/2015. Ob začetku...

Več


Varuhu človekovih pravic RS je naslovil pobudo bivši uslužbenec Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Policije. Pobudniku je pogodba o zaposlitvi v...

Več

V lanskem letnem poročilu smo v primeru z naslovom »Pridobitev denarnega nadomestila v primeru izginulega delodajalca« na str. 299 izpostavili...

Več

Pobudnik je v pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) navajal, da je približno tri leta zaposlen v družbi, ki se ukvarja z dejavnostjo zasebnega...

Več