Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Razpisi

Varuh človekvoih pravic RS je na podlagi izvedenega javnega naročila št. 0406-8/2014 z dne 23.4.2014 po enostavnem postopku skladno s Pravilnikom o...

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki ga je izdala varuhinja človekovih...

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012, z dne 10.4.2012 Varuh človekovih pravic Republike Slovenije...

Na podlagi izvedenega anonimnega javnega razpisa št. 0406-3/2014 z dne 5.2.2014 po enostavnem postopku skladno s Pravilnikom o javnem naročanju št....

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju (št. 0101-1/2012, z dne 10.4.2012), ki pri Varuhu človekovih pravic opredeljuje postopke javnega naročanja do...

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, (v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu človekovih pravic Republike...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) vabi k predložitvi ponudbe za izvajanje storitev spremljanja medijev in eventualno izvajanja analiz (kliping...

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudbe za izvajanje storitev vzdrževanja informacijsko komunikacijske tehnologije Varuha (IKT VČP).

Vabimo...

, ustvaril/-a VČP

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki pri Varuhu človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) opredeljuje...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih, predstavitvenih in drugih...