Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Novice skupine prebivalcev

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic g. Ivan Bizjak je na Ustavno sodišče RS vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 11. člena notarske...

, ustvaril/-a STA

Državni zbor bo s precejšnjo zamudo na potekajoči redni seji med drugimi zadevami kot 37. točko dnevnega reda obravnaval tudi poročilo varuha...

, ustvaril/-a STA

Stanje v slovenskih zavodih za prestajanje zaporne kazni je sorazmerno zadovoljivo, množičnih, zavestnih in grobih kršitev človekovih pravic in...

, ustvaril/-a STA

Odbor državnega zbora (DZ) za notranjo politiko in pravosodje je dopoldne podprl tretje redno letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 1997....

, ustvaril/-a STA

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak je na novinarski konferenci skupaj z namestnikom Alešem Butalo predstavil Posebno poročilo o problematiki...

, ustvaril/-a STA

V štirih letih svojega delovanja (od 1995 do 1998) je Urad varuha človekovih pravic prejel 24 pobud s področja pravic vojaških obveznikov, od katerih...

, ustvaril/-a VČP

Bolnik, fant v 19. letu starosti je, po nekajdnevni hospitalizaciji na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Maribor, umrl 4.11.1995. Njegova starša sta...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic g. Ivan Bizjak je na podlagi šeste alinee prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču vložil zahtevo za oceno...

, ustvaril/-a STA

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak je sprejel delegacijo zakonodajnega sveta Romunije pod vodstvom njegovega predsednika Valera Dorneanuja, so...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic je v svojem dopisu ministru za zdravstvu dr. Marjanu Jerebu znova opozoril na pravico bolnikov do informiranosti ter pravico...