Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Novice skupine prebivalcev

, ustvaril/-a VČP

V letnem poročilu za leto 1996 (str. 57) smo opozorili na problem upoštevanja katastrskega dohodka pri ugotavljanju upravičenosti do socialno...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je varuha opozoril na probleme, ki se pojavljajo v zvezi s prodajo kmetijskega zemljišča in s tem povezano spremembo davčnega zavezanca za...

, ustvaril/-a VČP

Na varuha človekovih pravic se obrača vse več pobudnikov, ki v svojih pobudah opozarjajo na težave, ki jih imajo pri prehajanju državne meje na mejnih...

, ustvaril/-a VČP

V poročilu o delu varuha človekovih pravic v letu 1997 smo obravnavali tudi težave v zvezi s priznanjem visoke strokovne izobrazbe diplomantom Vojaške...

, ustvaril/-a VČP

Zakon o kazenskem postopku v tretjem odstavku 213.b člena določa, da varuha človekovih pravic oziroma njegov namestnik lahko pripornika obiskuje in si...

, ustvaril/-a STA

Načini razreševanja sporov med posamezniki, državljani Evropske unije ter unijo samo, vloga ombudsmana pri izboljševanju stanja človekovih pravic ter...

, ustvaril/-a STA

V podjetje Dravske elektrarne, ki ga vodi direktor Ivan Kralj, se je danes zjutraj na podlagi pravnomočne sodbe pristojnega sodišča ponovno vrnil na...

, ustvaril/-a STA

V Ljubljani se je danes začel dvodnevni seminar na temo Ombudsman in pravni red Evropske unije, ki ga soorganizirata evropski ombudsman Jacob...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic g. Ivan Bizjak je danes v prostorih svojega urada sprejel študente Pravne fakultete iz Ljubljane, ki so se letos, od 22. do...

, ustvaril/-a STA

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak se je na današnjem srečanju z ministrom za okolje in prostor Pavletom Gantarjem pogovarjal o aktivnostih...