Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Novice skupine prebivalcev

, ustvaril/-a STA

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak je na novinarski konferenci predstavil nekatere konkretne probleme in primere, s katerimi se je ukvarjal v zadnjem...

, ustvaril/-a VČP

V letnem poročilu varuha človekovih pravic za 1998 smo opozorili, da pravilnik o zdravniški tarifi, kakor tudi njegove spremembe in dopolnitve,...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je uveljavljala pravico do odkupa stanovanja po stanovanjskem zakonu. Kobilarna Lipica ji je bila dolžna po sodni odločbi iz leta 1994, ki...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je oktobra 1998 uveljavil pravico do pokojnine po ZPIZVZ; ob izplačilu pokojnine je ZPIZ od zneska pripadajoče pokojnine odtegnil znesek, ki...

, ustvaril/-a VČP

Policisti Policijske postaje Tržič so zaradi zagotovitve obdolženčeve navzočnosti v postopku o prekršku pobudniku začasno zadržali potni list. Ker pa...

, ustvaril/-a VČP

Tretji odstavek 213.b člena Zakona o kazenskem postopku določa, da lahko varuh človekovih pravic obiskuje pripornika in si z njim dopisuje brez...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je prejel sklep davčnega urada o prisilni izterjavi neplačane denarne kazni in stroškov zaradi storjenega prekrška. Obrnil se je na varuha...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se ni strinjala s postopkom prijave stalnega prebivališča občana , ker pristojna upravna enota ob prijavi od prijavitelja ni zahtevala...

, ustvaril/-a VČP

Sicer ne povsem razumljiva pobuda za pospešitev sodnega postopka je po vsebini kazala, da želi pobudnik pomoč pri hitrejšem obravnavanju pravdne...