Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predavanja

, ustvaril/-a VČP


POVZETEK

Novorojenček (in kasneje dojenček) je popolnoma odvisen odkvalitete in potencialov materinega simbiotskega partnerstva. V prvemletu se ta...

, ustvaril/-a VČP


Avtor: Jernej Rovšek, namestnik varuha človekovih pravic

Bruselj, april 2002

S spremembami in dopolnitvami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), ki...

, ustvaril/-a VČP


Avtor: Aleš Butala, namestnik varuha človekovih pravic

Portorož, januar 2002

Pravica do zdravstvenega varstva vključuje pravico do prostovoljnega...

, ustvaril/-a VČP


Avtor: Aleš Butala, namestnik varuha človekovih pravic

 
Ljubljana, november 2001

Vsak izmed nas je predvsem sam zavezan skrbeti za svoje zdravje. Pri...

, ustvaril/-a VČP

 

6. OKROGLA MIZA EVROPSKIH OMBUDSMANOV
Malta, oktober 1998

 

PRAVICE OSEB Z OMEJENO SVOBODO GIBANJA
Ivan Bizjak, varuh človekovih pravic


Obravnavanj...

, ustvaril/-a VČP

 

OKROGLA MIZA ČLOVEKOVE PRAVICE V STAROSTI
Ljubljana, 10. januar 2000

 

Ivan Bizjak, varuh človekovih pravic

S posebnim zadovoljstvom pozdravljam...

, ustvaril/-a VČP

 

2. SLOVENSKA KONFERENCA O ODNOSIH Z JAVNOSTMI
Portorož, 18. september 1998

 

PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI - TEMELJNA ČLOVEKOVA PRAVICA
Ivan Bizjak, varuh...

, ustvaril/-a VČP

PRAVICE PACIENTOV IN PRITOŽNI POSTOPKI
Ljubljana, 21. - 22. september 1998

PRITOŽBENE MOŽNOSTI V ZDRAVSTVU
Aleš Butala, namestnik varuha

1)...

, ustvaril/-a VČP

 

SLOVENSKI POLITOLOŠKI DNEVI
Portorož, 5. - 6. junij 1998

 

VLOGA OMBUDSMANA V PROCESU MODERNIZACIJE IN EVROPEIZACIJE DRŽAVE
Ivan Bizjak, varuh...

, ustvaril/-a VČP

 

SPOŠTOVANJE IN VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC V SLOVENIJI - IZKUŠNJE IN DILEME
Ljubljana, 6. maj 1998

 

ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE V TRANZICIJI -...