Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravosodje

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih in svetovalka Ana Polutnik so se v prostorih Varuha v ponedeljek, 12. 2....

Več

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih ter svetovalci Varuha Nataša Bratož, Ana Polutnik in mag. Uroš Kovačič, so se...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je 15. 1. 2018 v medijih zasledil informacijo, da občina Slovenske Konjice zagotavlja brezplačno pravno pomoč...

Več


Odvetniška zbornica Slovenije je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila, da bodo tudi letos slovenski odvetniki nadaljevali tradicijo Dneva...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije uspel z ustavno pritožbo zoper sklepe prvostopenjskega...

Več

Varuh človekovih pravic RS je v procesu nastajanja novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP) Ministrstvu za pravosodje kot pripravljavcu predlaganih...

Več

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v petek, 13. 10. 2017, udeležil drugega sestanka Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb...

Več

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v četrtek, 28. 9. 2017, srečala s predsednikom vrhovnega sodišča mag. Damjanom Florjančičem,...

Več

Varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Liana Kalčina so se 13.7.2017 v prostorih...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) se je iz poročanja medijev seznanil z odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi gospoda...

Več