Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravosodje

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije uspel z ustavno pritožbo zoper sklepe prvostopenjskega...

Več

Varuh človekovih pravic RS je v procesu nastajanja novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP) Ministrstvu za pravosodje kot pripravljavcu predlaganih...

Več

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v petek, 13. 10. 2017, udeležil drugega sestanka Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb...

Več

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v četrtek, 28. 9. 2017, srečala s predsednikom vrhovnega sodišča mag. Damjanom Florjančičem,...

Več

Varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Liana Kalčina so se 13.7.2017 v prostorih...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) se je iz poročanja medijev seznanil z odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi gospoda...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v preteklih letih stalno opozarjal na neučinkovitost nadzornih organov v primeru kršitev pravic delavcev, tako v...

Več

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevami Državnega sveta, Varuha človekovih pravic RS in Okrožnega sodišča ter na pobudo...

Več

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v sredo, 26. 10. 2016, kot zunanji član udeležil prvega sestanka Medresorske delovne skupine za izvrševanje sodb...

Več


Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v torek, 25. 10. 2016, na Vrhovnem sodišču RS udeležil otvoritev projekta Slovensko sodstvo 2020, ki ga v je v...

Več