Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pretekle zaposlitve in povabila k sodelovanju

Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja[1] javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

sodelavec v Strokovni službi...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja[1] dve pripravniški uradniški delovni mesti za deset mesecev (za čas trajanja pripravništva) 

SO...

Več
Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja pripravniško uradniško delovno mesto za deset mesecev, za čas trajanja pripravništva[1] Sodelavec...

Več
Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja[1] eno pripravniško uradniško delovno mesto za deset mesecev za čas trajanja pripravništva 

SOD...

Več
Varuh človekovih pravic

Na podlagi javnega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta Sodelavec pripravnik v Strokovni službi Varuha, ki je bil objavljen na spletni strani...

Več
Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic RS objavlja[1] eno prosto strokovno-tehnično delovno mesto Finančnik VII/2-II (1 delovno mesto) za določen čas zaradi...

Več
Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja[1] dve pripravniški uradniški delovni mesti za deset mesecev, za čas trajanja pripravništva

SODE...

Več
Varuh človekovih pravic

Obveščamo vas, je bil na podlagi javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec generalnega sekretarja za pravna...

Več
Varuh človekovih pravic

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več
Varuh človekovih pravic

Zakon o varuhu človekovih pravic - ZVarCP (Uradni list RS, št. 69/17 - uradno prečiščeno besedilo) v 15. členu določa, da ima varuh človekovih pravic...

Več