Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

ENOC

Pooblaščenka za varstvo enakosti Srbije na obisku pri varuhu

Pooblaščenka za varstvo enakosti Srbije pri varuhu Svetini

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 28. 3. 2023 na obisk sprejel Pooblaščenko za varstvo enakosti v Republiki Srbiji Brankico Janković. Pogovarjala sta se o pristojnostih obeh institucij in o skrbi za ranljive družbene skupine, ki so največkrat žrtve diskriminacije ali kršenja pravic. Dotaknila sta se tudi pomena neodvisnosti nadzornih institucij ter varovanja njihovega položaja v luči globalnih izzivov in dogodkov.

»Neodvisen položaj nadzornih organov, ki skrbimo za pravice ljudi, je ključnega pomena za učinkovito varovanje človekovih pravic, izvajanje podanih priporočil teh organov pa je znak visoke politične kulture in demokratičnosti družbe,« je poudaril varuh. Pooblaščenka pa je poudarila tudi pomen partnerstev v regiji in na mednarodnem področju, ki prispevajo h kakovosti varovanja človekovih pravic, pravne države in razvoju demokratične in strpne družbe.

Pooblaščenec za varstvo enakosti v Srbiji je neodvisen, samostojen in specializiran državni organ, ustanovljen na podlagi Zakona o prepovedi diskriminacije iz leta 2009. Pooblaščenka Brankica Janković je bila na to funkcijo že drugič izvoljena 26. novembra 2020. Naloge tega državnega organa so preprečevanje vseh vrst, oblik in primerov diskriminacije, varstvo enakopravnosti fizičnih in pravnih oseb na vseh področjih družbenih razmerij, nadzor nad uporabo predpisov o prepovedi diskriminacije kot tudi spodbujanje uresničevanja in varovanja enakosti.

Natisni:Evropska mreža ombudsmanov za otroke (ENOC)
je bila ustanovljena leta 1997 na Norveškem.

Varuh človekovih pravic RS je član ENOC-a od leta 2002.

Cilj držav, vključenih v ENOC,
je uresničevanje vsebin Konvencije o otrokovih pravicah, osveščanje javnosti o pravicah otrok in dodatna prizadevanja za implementacijo vsebin konvencije v zakonskih ureditvah posameznih držav.

V okviru ENOC-a si članice izmenjujejo podatke, pristope, strategije in rezultate primerjalnih analiz, nudijo pa tudi pomoč posameznim uradom pri oblikovanju oziroma večanju avtonomije v odločanju in delovanju v matični državi.

Članice ENOC-a so avtonomne in

  • nadzorujejo delo vladnih služb, organov in ministrstev
  • preiskujejo kompleksna vprašanja (trgovina z otroki, nasilje)
  • spodbujajo ustrezne raziskave,
  • sodelujejo pri odločitvah, ki vplivajo na pravice in blagostanje otrok.

 

Poročila Varuha na letnih srečanjih ENOC-a (European Network for Ombudspersons for Children)