Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

ENOC

Namestnik varuha dr. Ruparčič na ENOC konferenci v Varšavi

V Varšavi na Poljskem je od 8. do 10. junija 2022 potekala mednarodna konferenca Evropske mreže varuhov človekovih pravic za otroke (ENOC), ki jo je gostil poljski ombudsman, pristojen za otrokove pravice Mikolaj Pawlak.

Udeleženci, med njimi tudi slovenski namestnik varuha človekovih pravic dr. Jože Ruparčič, so razpravljali o varstvu otrokovih pravic v Ukrajini, podnebni pravičnosti in vlogi neodvisnih ombudsmanskih institucij.

Razpravo na temo otrokovih pravic v Ukrajini so zaznamovali konkretni primeri tragičnih usod beguncev, predvsem pa predstavitev aktivnosti in prizadevanj za njihovo zaščito, o čemer je podrobneje spregovoril poljski ombudsman za otrokove pravice. V okviru razprave o podnebni pravičnosti je bila izpostavljena nujnost skrbi za okoljsko ozaveščenost celotne družbe, še posebej družbena odgovornost podjetij.

Sodelujoči so se strinjali, da mora zavezanost za čistejše in bolj prijazno okolje postati zaveza vseh, če
ga želimo ohraniti za prihodnje generacije. Pri instucionalnem varstvu otrokovih pravic pa je bilo poudarjeno, da morajo imeti otroci dejanski vpliv na odločanje o njihovih zadevah, kjer je Slovenija z Zagovorništvom otrok, ki deluje pri Varuhu, zagotovo zgleden primer dobre prakse.

Natisni:

Evropska mreža ombudsmanov za otroke (ENOC) je bila ustanovljena leta 1997 na Norveškem.

Varuh človekovih pravic RS je član ENOC-a od leta 2002.

Cilj držav, vključenih v ENOC,
je uresničevanje vsebin Konvencije o otrokovih pravicah, osveščanje javnosti o pravicah otrok in dodatna prizadevanja za implementacijo vsebin konvencije v zakonskih ureditvah posameznih držav.

V okviru ENOC-a si članice izmenjujejo podatke, pristope, strategije in rezultate primerjalnih analiz, nudijo pa tudi pomoč posameznim uradom pri oblikovanju oziroma večanju avtonomije v odločanju in delovanju v matični državi.

Članice ENOC-a so avtonomne in

  • nadzorujejo delo vladnih služb, organov in ministrstev
  • preiskujejo kompleksna vprašanja (trgovina z otroki, nasilje)
  • spodbujajo ustrezne raziskave,
  • sodelujejo pri odločitvah, ki vplivajo na pravice in blagostanje otrok.

 

Poročila Varuha na letnih srečanjih ENOC-a (European Network for Ombudspersons for Children)