Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Mednarodno sodelovanje

SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI ORGANIZACIJAMI ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

S sorodnimi institucijami (ombudsmani)

  • IOI – mednarodno združenje ombudsmanov. Srečujemo se na rednih letnih skupščinah in med predstavniki izvolimo vodilne za določeno območje. Tako prvi ombudsman, Ivan Bizjak, kot drugi, Matjaž Hanžek, sta bila regionalna direktorja IOI za srednjo in vzhodno Evropo (4-letni mandat).
  • AOM - mreža ombudsmanov Sredozemlja
  • GANHRI -Globalno zavezništvo nacionalnih institucij za človekove pravice
  • ENHRI - Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice. S spremembo Zakona o varuhu človekovih pravic leta 2017 je Varuh v Sloveniji dobil osnovo za izpolnjevanje pogojev za nacionalno institucijo (NHRI) s statusom A po Pariških načelih. GANHRI januarja 2021 sporočil, da Varuh izpolnjuje pogoje za pridobite statusa A po Pariških načelih. V okviru Varuha delujeta Svet varuha človekovih pravic, ki zagotavlja pluralizem in vključuje civilno družbo v skrb za človekove pravice, in Center za človekove pravice, ki je odgovoren za analizo in promocijo človekovih pravic. Varuh človekovih pravic se kot Nacionalna institucija za človekove pravice v Sloveniji udeležuje rednih srečanj.
  • SEE NPM - mreža državnih preventivnih mehanizmov jugovzhodne Evrope.
  • ENOC – Evropska mreža za otroke: srečujemo se na letnih srečanjih, poročamo o varovanju pravic otrok v Sloveniji. Člani mreže smo od leta 2003.
  • CRONSEE – mreža ombudsmanov jugovzhodne Evrope za pravice otrok: srečujemo se na rednih letnih srečanjih o temah iz področja pravic otrok, v sodelovanju pripravljamo dogodke in publikacije.

Z institucijami Sveta Evope

Z institucijami Organizacije združenih narodov

Z institucijami Evropske unije

  • EVROPSKI VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC – s to institucijo, ki ni nadzorna institucija Varuha človekovih pravic v Sloveniji, sodelujemo v okviru srečanj Liason officer (oficirjev za zveze) in se z njim srečujemo ob različnih priložnostih.
  • FRA - Agencija Evropske unije za temeljne pravice

OVSE (OSCE) - organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

 

Zaradi oboroženega napada na Ukrajino je bilo razseljenih več kot osem milijonov ljudi, skoraj pet milijonov pa jih je moralo zapustiti državo. Posledice za človekove pravice - zlasti tistih, ki iščejo zatočišče – ​​so bile ogromne. Zato so se Nacionalne institucije za človekove pravice kot zaščitnice in spodbujevalke spoštovanja človekovih pravic v (po)konfliktnih razmerah nemudoma odzvale. Na pričujoči spletni strani je mogoče spremljati odzive NHRI na oboroženi spopad v Ukrajini, pa tudi, kako se NHRI po vsej Evropi soočajo s številnimi izzivi na področju človekovih pravic, ki izhajajo iz omenjenega spopada v Ukrajini.