Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije očital dolgotrajnost postopka v zvezi z vloženo pritožbo zoper...

Več
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnil pobudnik zaradi dolgotrajnega odločanja in zavrnitve prošnje o odpisu dolga v...

Več
Povzetek:

Na Varuha se je obrnila pobudnica zaradi poračuna pravic iz javnih sredstev ter dolgotrajnega odločanja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve...

Več
Povzetek:

Pobudnica je zaprosila za starševski dodatek. obenem pa je vložila tudi prošnjo za podaljšanje začasnega dovoljenja za prebivanje v Sloveniji. CSD je...

Več
Povzetek:

Po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije je v nasprotju z določbami Ustave Republike Slovenije, ki v okviru socialne države zagotavlja...

Več
Povzetek:

Varuh je bil seznanjen s primerom, ko CSD ni želel podati vloge na sodišče za sprejem osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda, čeprav je...

Več
Povzetek:

Če uporabniku storitve institucionalnega varstva ni omogočeno, da ima ob večdnevnih vnaprej napovedanih odsotnostih iz institucije zagotovljena...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic je prejel več pobud, ki so se nanašale na dolgotrajnost obravnave vlog za priznanje odškodnine za škodo zaradi cepljenja proti...

Več
Povzetek:

Če se posamezniku ne prizna pravice do javnih sredstev, ker bi se pri ugotavljanju zmožnosti preživljanja posameznika oz. družine upoštevala tudi...

Več
Povzetek:

Na Varuha se je obrnil eden izmed centrov za socialno delo z opozorilom, da otroci in mladostniki nimajo ustreznega dostopa do psihosocialne in...

Več