Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Predsodni postopki - tožilstvo

V skladu z načelom dobrega upravljanja je prav, da se organ za napake, za odpravo katerih ni predpisanih posebnih pravnih sredstev, prizadetemu vsaj...

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Pobudnik je v pismu Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) sporočil, da je 14. 6. 2013 zoper sodnice iz Domžal na Okrožno državno tožilstvo v...

Več

Običajno se Varuh srečuje s primeri, ko o kazenski ovadbi še ni bilo odločeno, tokrat pa se je prvič srečal s primerom, ko je bilo o isti kazenski...

Več


Na neodzivnost državnega tožilstva je opozorila pobudnica, ki je navajala, da je na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad vložila kazensko ovadbo že...

Več

Za pomoč Varuha je prosil pobudnik, ki ni bil deležen odziva Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Kot oče umrlega sina je v rokah želel imeti...

Več

Varuh je obravnaval primer pobudnice, ki je kazensko ovadbo vložila 21. 5. 2014, državno tožilstvo pa po navedbah pobudnice  po skoraj letu dni k...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik posredoval sklep Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru z dne 3. 5. 2011, številka III Kt...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnika sta v letu 2004 policijo seznanila s sumom storitve kaznivega dejanja spolne zlorabe njune hčerke, ki je oseba z motnjo v duševnem razvoju....

Več
, ustvaril/-a VČP

Okrožnemu državnemu tožilstvu smo v decembru 2009 poslali kopijo članka, objavljenega v Slovenskih novicah 11. decembra 2009, z naslovom »Do sreče ga...

Več
, ustvaril/-a VČP

V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik izpostavil, da je na svoj naslov prejel sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je vseboval...

Več