Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Upravne zadeve

Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik opozoril na problematiko vročanja priporočene pošte in pošiljk s strani državnih organov brezdomcem....

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi s problematiko neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih prispevkov,...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je v zvezi z domnevno navedbo prijavitelja v inšpekcijskem zapisniku obrnila pobudnica. Na Območnem uradu...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je že več let na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob...

Več

Pobudnik je v imenu krajanov Lemberga zaprosil Varuha človekovih pravic (Varuh) za pomoč, ker imajo težave zaradi obratovanja steze za motokros v...

Več
, ustvaril/-a VCP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je februarja 2011 obrnil pobudnik, ki je zatrjeval, da je preko odvetniške pisarne septembra 2010 na...

Več
, ustvaril/-a VČP

Letos spomladi se je Varuh seznanil s problemom več prejemnikov subvencij za samozaposlitev (samostojni podjetniki), ki so konec aprila prejeli...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS zaprosil za pomoč, ker se na  sodišču še ni začela zapuščinska obravnava, čeprav je pokojnik umrl že leta...

Več
, ustvaril/-a VČP

V Varuhovem letnem poročilu za leto 2008 smo predstavili primer, ki se nanaša na dolgoletno problematiko onesnaževanja Železarne Ravne in domnevno...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava primer civilne pobude za varstvo okolja Planinska vas, ki želi doseči ustavitev obratovanja asfaltne...

Več