Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Ob obisku policijskih postaj Tolmin in Bovec 14. 6. 2018 v vlogi Državnega preventivnega mehanizma (DPM), so člani DPM med pregledom naključno...

Več

Varuh je obravnaval več pobud študentov, ki so se pritožili zaradi dolgotrajnega odločanja o pritožbah zoper odločbe pristojnih centrov za socialno...

Več

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica dr. Kornelija Marzel in svetovalka Varuha Sabina Dolič so se v četrtek, 13. 9. 2018, v...

Več

Pobudnik, je v pismu, ki je bilo poslano (tudi) na naslov Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS) izpostavil, da mu je bila kot obsojencu v...

Več

Varuh se je iz medijev seznanil z več primeri, ko je Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) brezposelnim pošiljal neustrezna obvestila o...

Več

Varuh posebno pozornost namenja kršitvam in zlorabam človekovih pravic v okviru delovnih razmerji, pri čemer je v praktično vseh preteklih letnih...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zaposlena na delovnem mestu čistilke v osnovni šoli. Zaradi...

Več

Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki je imela težave s hlajenjem v svoji hiši. Zaprosila ga je, da ji pove, na koga naj se obrne, da bo problem...

Več

Varuh že več kot 10 let prejema pobude, iz katerih izhajajo očitki zoper inšpekcijske postopke na Inšpektoratu RS za okolje in prostor (IRSOP), in...

Več

Zakon o ohranjanju narave (ZON) vključuje tudi določila o vožnji z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila v naravnem okolju. Med obravnavo...

Več