Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Varuh je prejel več pobud, ki so se nanašale na zavrnitev prošenj za pridobitev pravice do brezplačne vozovnice za mestni linijski prevoz potnikov na...

Več

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) obrnila s prošnjo za pridobitev odgovora na njeno ponovno vprašanje, ki ga je...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je bil opazovalec na državnozborskih volitvah dne...

Več

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), ker ji davčni organ ni priznal vračila davka za prodajo nepremičnine, ki nikoli ni...

Več

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi s problematiko "odjave začasnega prebivališča tujcem voznikom in napotenim delavcem". Pobudnica nas je obvestila,...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri se je izkazalo, da je isti inšpektorat, t.j. Inšpektorat...

Več

Pobudnica se je obrnila na nas s težavo pri vključitvi mladoletne hčerke v obvezno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni pri...

Več

Zapis nepravilnega oziroma pomanjkljivega naslova za vročanje na uradnih dokumentih lahko povzroči mnoge nevšečnosti ali celo izgubo kakšne pravice....

Več

Prejeli smo pismo pobudnice, ki navaja, da ima težave, ker oče njenih otrok ne želi podati soglasja k vključitvi otrok v interesne dejavnosti v vrtcu...

Več

V primeru zatrjevanja nastanka poškodb v času, ko je oseba pod oblastjo države in zato v ranljivem položaju, je dokazno breme na njeni strani, da poda...

Več